Vejledning på EUD Business


På EUD Business kan du få vejledning både før, under og efter at du begynder på uddannelsen. Studievejlederne på Aalborg Handelsskole er klar til at hjælpe dig hele vejen igennem din uddannelse, og du er også velkommen til at kontakte dem allerede inden du starter. De vejleder dig og giver dig gode råd så du tager det helt rigtige uddannelsesvalg. I løbet af din uddannelse kan du også få hjælpe og vejledning fra bl.a. din kontaktlærer, skolens elevcoach, læsevejledere m.fl.

Få mere information

Du kan også få information om EUD Business hos Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU). Vejledningen gives på din folkeskole eller hos UU hvis du ikke går i folkeskolen. 

Du kan også få oplysninger og vejledning ved at klikke ind på Undervisningsministeriets vejledningsportal www.ug.dk. Her kan du blandt andet læse om de mange karrieremuligheder, som en EUD Business-uddannelse kan føre til.

Aalborg Handelsskole  |  Strandvejen 25  |  9100 Aalborg  |  Telefon 9936 4600  |  EAN 5798 0005 54375  |  ah@ah.dk