Værgeoplysninger


Hvis du er elev og under 18 år, er skolen forpligtet til at informere dine forældre/værge om forhold, der har afgørende betydning for din skolegang. Det betyder bl.a., at indkaldelser til fraværssamtaler og udmeldelsesblanketter mv. sendes direkte til dine forældre/værge.
 
Desværre får skolen ikke automatik opdateret værgeoplysningerne, hvilket ofte resulterer i fejlmeldte postforsendelser. Vi vil derfor opfordre forældre/værger til elever under 18 år til at kontakte skolens administration, hvis der sker adresseændringer i forhold til de oplysninger, der er angivet på elevens optagelsespapirer.
Aalborg Handelsskole  |  Strandvejen 25  |  9100 Aalborg  |  Telefon 9936 4600  |  EAN 5798 0005 54375  |  ah@ah.dk