Uddannelsens opbygning på EUD


EUD er en 3-årig uddannelse med gode karrieremuligheder inden for butik og handel. Uddannelsen er opbygget af et grundforløb og et hovedforløb. 

Grundforløb

Grundforløbet er opdelt i to dele (1. del og 2. del), som hver varer ½ skoleår. Begynder du direkte efter 9. eller 10. klasse, eller inden det år er gået, hvor du er gået ud af skolen, skal du tage både grundforløbets 1. og 2. del.

Er det mere end et år siden, at du er gået ud af 9. eller 10. klasse, skal du begynde direkte med grundforløbets 2. del. Er du over 25, gælder andre regler – forhør dig hos vores studievejledere.

Kommer du fra en gymnasial uddannelse er grundforløbet på maksimalt 10 uger.

På grundforløbet tager undervisningen udgangspunkt i praksis, hvor der arbejdes med temaer på tværs af fag. På skolen har vi desuden gode kontakter til lokale virksomheder hvilket betyder, at undervisningen krydres med gæstelærere og virksomhedsbesøg. Her får du de almene, faglige og personlige kvalifikationer, som du skal have for at kunne fortsætte i hovedforløbet. 

Hovedforløb

Uddannelsens hovedforløb varer som regel 2 år og foregår som praktik i en virksomhed. Under hovedforløbet er der desuden indlagt korte skoleophold på handelsskolen. Uddannelsens opbygning sikrer, at du får afprøvet din teoretiske viden i praksis, og at du efter endt uddannelse er godt rustet til at varetage et job i erhvervslivet. 

På hovedforløbet er du ansat som elev i en virksomhed, og du får elevløn. Hovedforløbet er den sidste del af uddannelsen og afsluttes med en fagprøve.

Aalborg Handelsskole  |  Strandvejen 25  |  9100 Aalborg  |  Telefon 9936 4600  |  EAN 5798 0005 54375  |  ah@ah.dk