Uddannelsens opbygning - EUD Business


EUD Business er for dig, der gerne vil arbejde inden for handel eller butik. Uddannelsen består som udgangspunkt af to grundforløb (1+2), der samlet varer et år. Herefter skal du videre på hovedforløbet, der består af to års elevtid i en virksomhed.

Dit forløb på EUD Business

Dit uddannelsesforløb på EUD Business afhænger af din baggrund:

Direkte fra 9. eller 10 klasse
Kommer du direkte fra 9. eller 10. klasse eller har du afsluttet grundskolen inden for de sidste 14 måneder skal du som udgangspunkt begynde på grundforløb 1. del.

Under 25 år
Er du under 25 år og har du afsluttet grundskolen for mere end 14 måneder siden skal du som udgangspunkt begynde på grundforløb 2. del.

Over 25 år
Er du over 25 år skal der laves en realkompetencevurdering. Ofte betyder det, at du kan få merit for nogle fag, og dit uddannelsesforløb kan derfor være kortere end normalt.

Aalborg Handelsskole  |  Strandvejen 25  |  9100 Aalborg  |  Telefon 9936 4600  |  EAN 5798 0005 54375  |  ah@ah.dk