Sygdom og fravær


På EUD Business er der mødepligt til alle timer og arrangementer i skoletiden. Lærerne fører protokol over, hvem der er til stede til undervisningstimerne. Ved registrering af elevens fravær skelnes der ikke mellem forskellige typer af fravær som fx forsinkede busser, tandlægebesøg, køretimer, sygdom eller familiefester. Som elev kan du følge dit fravær på www.elevplan.dk.

Hvis du bliver syg, og af den grund er forhindret i at møde til undervisningen, giver du skolen besked på følgende måde:
  • Du skal sygemelde dig via elevplan.dk. Ved skoleårets start vil du få en instruktion i, hvordan du skal gøre dette.
  • Bliver du syg i løbet af dagen, skal du sørge for at give din kontaktlærer besked. Ved andet fravær skal du også give din kontaktlærer besked.
Procedure ved for meget fravær:
  1. Hvis dit fravær bliver kritisk, indkaldes du via SMS og elevplan til en samtale med din kontaktlærer. Denne samtale betragtes som 1. advarsel.
  2. Hvis dit fravær fortsætter, indkaldes du via SMS og elevplan til endnu en samtale hos din kontaktlærer om dit fortsatte uddannelsesforløb. Denne samtale betragtes som 2. advarsel.
  3. Hvis dit fravær fortsætter og stadig er kritisk, indkaldes du til en samtale med din kontaktlærer og teamkoordinator om dit fortsatte uddannelsesforløb.
  4. Hvis dit fravær fortsætter, vil du modtage brev om, at du er udmeldt af skolen. Skolen kan inden da vælge at standse din udbetaling af SU på baggrund af manglende studieaktivitet.
Hvis du er under 18 år, sender skolen kopi af brevene til dine forældre/værge. Hvis du er under 25 år, sender skolen kopi til Ungdommens Uddannelsesvejledning i din bopælskommune.
Aalborg Handelsskole  |  Strandvejen 25  |  9100 Aalborg  |  Telefon 9936 4600  |  EAN 5798 0005 54375  |  ah@ah.dk