Studieophold i udlandet


Du har mulighed for at deltage i et studieophold i udlandet på HG-uddannelsens 2. år. Aalborg Handelsskole har kontakt til skoler i London, England South Carolina, USA og Seattle, USA. Et studieophold i udlandet er med til at gøre dig parat til en praktikplads efter endt grundforløb. Endvidere er formålet at give dig et fagligt, personligt, kulturelt og sprogligt udbytte.

For alle tre ophold i udlandet gælder, at du skal skrive en skriftlig begrundet ansøgning til din uddannelseschef på Aalborg Handelsskole. Herefter udvælger skolen efter visitation de elever, der findes egnede. Der er dog kun få pladser til rådighed. For at komme i betragtning er det vigtigt, at du er nysgerrig og positiv. Herudover skal du have gode engelskkundskaber og lyst til at blive endnu bedre. Du skal være interesseret i at opleve noget nyt og anderledes, have mod og være robust og god til at samarbejde.

I London foregår studieopholdet på The Hampstead Garden Surburb Institute (HGSI).
I 2013 foregår opholdet i uge 41, 42, 43 og 44.

I South Carolina foregår studieopholdet på Florence Darlington Technical College.
I 2013 foregår opholdet i uge 41, 42, 43 og 44.

I Seattle foregår studieopholdet på Edmonds Community College.
I 2013 foregår opholdet i ugerne 41, 42, 43 og 44.
Aalborg Handelsskole  |  Strandvejen 25  |  9100 Aalborg  |  Telefon 9936 4600  |  EAN 5798 0005 54375  |  ah@ah.dk