Studielivet på EUD Business


På Aalborg Handelsskole får du en dagligdag fyldt med lærerig undervisning, projektarbejde og praktiske opgaver. Men handelsskolen er meget mere end bøger og lektier. Her møder du andre unge mennesker, der kan lide at have det sjovt. På skolen lægger vi stor vægt på det sociale liv og sammenholdet, hvor studiemiljøet har en høj prioritet. Det er vigtigt for os, at du trives på din uddannelse, og at du får gode oplevelser med dine klassekammerater og skolens øvrige elever. 

Aalborg Handelsskole  |  Strandvejen 25  |  9100 Aalborg  |  Telefon 9936 4600  |  EAN 5798 0005 54375  |  ah@ah.dk