Studie- og ordensregler


For at bevare det gode arbejdsmiljø og for at skolen skal forblive et rart sted at være, har vi følgende ordensregler på EUD Business på Aalborg Handelsskole:

  • Vi viser åbenhed og respekt for hinanden; både elever, lærere og øvrige ansatte på skolen.
  • Vi har respekt for de fysiske rammer – bygninger, lokaler, inventar, kunstgenstande, møbler, IT-udstyr mv.
  • Vi rydder op efter os selv – både i klasselokaler, på gangene, i kantinen og i elevområdet.
  • Mobiltelefoner er slukkede i undervisningen.
  • Der er ro og alle kan arbejde uforstyrret i lokaler og på gangene.
  • Vi indtager ikke øl, vin og spiritus på skolens område (medmindre der er givet tilladelse til det - f.eks. i forbindelse med elevfester).
  • Vi medbringer ikke mad og drikke i IT-lokalerne.
  • Vi ryger ikke på skolens område, da hele skolens område er totalt røgfrit.

Skolen forventer også af dig, at du ved arrangementer, studieture, virksomhedsbesøg mv. arrangeret af skolen, betragter dig selv som ambassadør for Aalborg Handelsskole og udviser passende og positiv adfærd.

Dansk lovgivning gælder naturligvis også på Aalborg Handelsskole. Det betyder fx, at besiddelse af, indtagelse af eller handel med euforiserende stoffer ikke er tilladt. Ved begrundet mistanke forbeholder skolen sig ret til at teste eleverne for brug af euforiserende stoffer. Et brud på retningslinjerne om alkohol eller euforiserende stoffer eller en afvisning om at tage en test, der kan spore stoffer, kan medføre bortvisning i kortere eller længere tid. Der vil kunne forekomme uanmeldt besøg af vagter med narkohunde.

Trusler, vold, mobning eller andre former for overgreb er naturligvis heller ikke tilladt. Overtræder du skolens ordensregler, kan det medføre en mundtlig advarsel, udelukkelse fra konkrete arrangementer eller aktiviteter, udelukkelse fra undervisningen i en eller flere dage. Midlertidig udelukkelse registreres som fravær. I særligt grove og gentagne tilfælde kan der ske en bortvisning og dermed udmeldelse fra skolen.

    Aalborg Handelsskole  |  Strandvejen 25  |  9100 Aalborg  |  Telefon 9936 4600  |  EAN 5798 0005 54375  |  ah@ah.dk