Skolehjem


Hvis du bliver optaget på Aalborg Handelsskole og har en transporttid på mere end 75 minutter, og hvis din uddannelse ikke kan tages på en anden skole, er du skolehjemsberettiget. Det vil sige, at du kan bo på et skolehjem, mens du går på handelsskolen. Her bor du sammen med andre studerende. Du kan kontakte det administrative personale på skolen, hvis du ønsker yderligere oplysninger.

Aalborg Handelsskole  |  Strandvejen 25  |  9100 Aalborg  |  Telefon 9936 4600  |  EAN 5798 0005 54375  |  ah@ah.dk