SIMU Butik - Talentforløb


SIMU BUTIK er målrettet 9. klasses elever, som er særligt udvalgt af deres klasselærer.
 
Her fokuserer vi på at øge mulighederne for de elever, der ønsker at lære mere og som efterspørger en større viden og kendskab til EUD Business.
 
Motivation, engagement og lyst til at stifte bekendtskab med nogle af de områder, vi arbejder med på erhvervsuddannelserne, ligger derfor til grund for udvælgelsen af de enkelte elever på dette forløb.
 
I forløbet skal eleverne i grupper à tre oprette og drive en simuleret virksomhed. Her kommer de både til at berøre emner inden for handel- og kontorområdet, og eleverne får samtidig mulighed for at prøve kræfter med mange forskellige og praksisnære problemstillinger. Udover at skulle udarbejde virksomhedens identitet – herunder navn, slogan og logo, så får eleverne også opgaver inden for køb og salg, korrespondance (virksomhedsbreve), økonomi, lagerstyring samt marketing og PR.

Pædagogiske overvejelser

Forløbet åbner op for en fantastisk mulighed for at kombinere ”spilsituationer” med praksisnære øvelser, som giver indsigt i nye fagområder og erhvervsrelateret viden. De mange øvelser er med til at gøre læringen mere virkelighedsnær, og samtidig fremmer forløbet elevernes evne til at samarbejde i grupper.

Målgruppe

For særligt udvalgte elever i 9. klasse

Forløbets varighed

14 lektioner à 90 minutter
Tirsdage fra kl. 14.30-16.00.
I ugerne 35-48 2017

Sted

Forløbet afholdes hos Aalborg Handelsskoles Erhvervsuddannelser - Strandvejen/Langagervej.

Kontaktperson

Handelslærer Lars Møller
E-mail: larm@ah.dk
Mobilnummer: 2070 0585
Lars Møller Handelslærer
Aalborg Handelsskole  |  Strandvejen 25  |  9100 Aalborg  |  Telefon 9936 4600  |  EAN 5798 0005 54375  |  ah@ah.dk