Rusmiddelpolitik


Det er ikke tilladt at medbringe, indtage eller at være påvirket af alkohol eller andre euforiserende stoffer på skolen. Hvis skolen vurderer, at en elev på grund af indtagelse af alkohol eller andre euforiserende stoffer ikke får fuldt udbytte af undervisningen, vil dette blive drøftet med en studievejleder og uddannelseschefen.

Ved specielle arrangementer (f.eks. fester og fredagscaféer) kan skolen dog tillade udskænkning af alkohol. Arrangementerne afholdes efter retningslinjer, som er aftalt mellem skolens ledelse og elevudvalg. Til fester skaber skolen trygge rammer for eleverne og der er adgangskontrol (kun nuværende elever kan komme til fester). Derudover vil der altid være medarbejderrepræsentanter til stede. Eleverne må ikke selv medbringe nogen form for drikkevarer, og skolens ledelse kan til enhver tid lukke for udskænkning.

I forbindelse med undervisningsaktiviteter, der foregår udenfor skolen, eksempelvis virksomhedsbesøg, studieture, udveksling, idrætsarrangementer osv. er det ikke tilladt at medbringe, indtage eller være påvirket af alkohol eller andre euforiserende stoffer. På studieture beslutter lærerne, om hele turen er alkoholfri. Der kan også fastlægges et regelsæt for indtagelse af alkohol uden for turens fastlagte program (eller den planlagte undervisningsaktivitet). Hvis en elev overtræder retningslinjerne om alkohol eller andre euforiserende stoffer på en studietur, kan lærerne beslutte at sende eleven hjem for egen regning. Ved grove overtrædelser kan hele studieturen afbrydes i utide.

Hvis retningslinjerne overtrædes, griber lærere og ledelse ind.  Hvis en elev bryder retningslinjerne om alkohol eller andre euforiserende stoffer kan eleven blive bortvist fra skolen i kortere eller længere tid. Overtræder eleven retningslinjerne om alkohol og rusmidler bliver forældrene kontaktet, hvis eleven er under 18 år. Overtrædelse af gældende lovgivning anmeldes til politiet.
Aalborg Handelsskole  |  Strandvejen 25  |  9100 Aalborg  |  Telefon 9936 4600  |  EAN 5798 0005 54375  |  ah@ah.dk