Projekt Frivillig


Projekt Frivillig er et initiativ, som gør det muligt for alle elever på ungdomsuddannelser at indgå i et forløb med frivilligt arbejde. Et afgrænset forløb med frivilligt arbejde i en forening kan give dig et pusterum, hvor du får mulighed for at lære nye mennesker at kende og få et indblik i den frivillige verden – og samtidig få et bevis for det!

Forløbet skal vare minimum 20 timer og foregå uden for skoletiden, og det er frivilligt for dig som elev at deltage. Ved at deltage i projektet får du mulighed for at afprøve dine personlige og faglige kompetencer i praksis. Hvis du deltager i frivilligt arbejde ved siden af din uddannelse, får du desuden et diplom, du kan vedlægge dit eksamensbevis, når du skal søge uddannelse og job. Du kan læse mere på http://www.projektfrivillig.dk/.
Projekt Frivillig - kontakt
Peder Overgaard Pedersen
Uddannelseschef
Tlf.: 27105924
Aalborg Handelsskole  |  Strandvejen 25  |  9100 Aalborg  |  Telefon 9936 4600  |  EAN 5798 0005 54375  |  ah@ah.dk