På studieophold i South Carolina, USA


Aarhus Købmandsskole, Tiegten-skolen og Aalborg Handelsskole har i 2010 haft 13 elever på studieophold hos Florence-Darlington Tech College (FDTC), Florence i South Carolina. Handelsskolerne har to gange tidligere haft elever på studieophold i Florence.

Af Torsten Olesen, lærer på Aalborg Handelsskole
På et informationsmøde inden afrejse blev eleverne orienteret om, at de ville komme til at opleve et andet USA, end det de kender fra film og tv. Den amerikanske sydstatskultur mødte da også eleverne allerede da de trådte ud af flyet i Colombia. Her blev de i lufthavnen modtaget af FDTC’s internationale programkoordinator Mr. Mitch House, der med drævende sydstatsaccent bød velkommen med et ” How are you all doing”.

Projekt 'global warming'

De 13 elever samt 2 lærere fulgte i løbet af efteråret fire ugers undervisning på FDTC’s merkantile afdeling. Her deltog de danske elever sammen med de amerikanske elever i et projekt om ”Global Warming”, hvilket må siges at være et ’varmt’ emne i USA - noget som eleverne også erfarede i løbet af projektperioden. Opgaven gik i det store hele ud på, at eleverne i grupper skulle udvikle og iværksætte et produkt, der havde til formål at oplyse og informere om problematikken omkring ”Global warming”. En problematik der ikke fylder meget i et samfund, hvor ’consuming’ er en livs-stil, og olie og benzinpriser er uhyggelig lave (set med danske øjne).

I forbindelse med projektet blev der på FDTC afholdt en debat om ”Global warming” i auditoriet. Der deltog ca. 300 unge i arrangementet. Debatten startede med et ekspertpanel der talte både for og imod bekymringerne om ”Global Warming”, hvorefter tilhørerne fik mulighed for at stille spørgsmål til ekspertpanelet.

- Det er kun en lille procentdel af vores unge, der på nuværende tidspunkt bekymrer sig om miljøet og den globale opvarmning. Derfor er dette emne spændende i forbindelse med det internationale projekt, da I europæere viser mere bekymring på det felt”, siger Steven Weingartner, der er underviser på FDTC.

Præsentation af projekt

Ved afslutningen af projektet skulle eleverne præsentere deres projekt for et udvalgt bedømmelses-panel bestående af personer fra FDTC’s fakultet og en dansk lærerrepræsentant med en efterfølgende diplomoverrækkelse.

For mig som lærerrepræsentant var det en stor oplevelse at deltage og følge undervisningen og opleve undervisningsmiljøet på en amerikansk uddannelsesinstitution. På overfladen minder uddannelsesstedet egentligt meget om en dansk uddannelsesinstitution, men når man dykker ned under overfladen er det en helt anden sag. Eleverne skal selv betale en stor del af undervisningen. Derfor er der kun undervisning om formiddagen i den merkantile afdeling, da eleverne skal passe deres arbejde om eftermiddagen for at kunne få råd til at få en uddannelse.

Amerikansk undervisning

Udover at skulle deltage i projektet omkring ”Global Warming”, skulle vores elever ligeledes deltage i undervisningen i de fag, der på HG svarer til Salg og Service, Økonomi, Historie/Samfundsfag, Psykologi, kommunikation og service. Undervisningen i disse fag bar meget præg af decideret tavleundervisning og individuel opgaveløsning, og ikke som herhjemme hvor det tilstræbes, at under-visningen er praksisnær og projektorienteret.

En oplevelse for livet

Udover det ordinære skema, havde FDTC-holdet planlagt en hel del aktiviteter, så eleverne fik mulighed for at møde den amerikanske sydstatskultur og dens mange afskygninger.

Disse aktiviteter indeholdt forskellige virksomhedsbesøg hos en Honda fabrik (producerer ATV’er) i Florence, en HJ Heinz fabrik (produktion af færdigretter) i Florence (og jo, det er dem med ket-chuppen), Branch Banking & Trust Company i Florence, General Electric produktion af MR-scannere, Regeringsbygningen i Colombia, The Methodist Manor (et Plejehjem i Florence) og et besøg hos Savannah Grove Church, hvor vi oplevede en rigtig Gospel Gudstjeneste med efterføl-gende udendørs Cookout (frokost), samt en hel masse andre aktiviteter.

Studieturen var enorm udbytterig. Ikke blot for mig som lærer, men også for vores elever. Jeg vil slutte med et par udsagn fra et par af deltagerne i 2010-turen.

To elevudtalelser

Martin Nielsen
”Turen var 100 gange pengene værd og alt man laver der ovre er en oplevelse for livet. Man møder så mange nye mennesker, og nogle af dem vil man have kontakt med resten af livet. Man kommer til en hel anden kultur som er så skøn. Alle folk er høflige og der er ingen sure miner. Det er ikke sidste gang jeg har været i South Carolina!”

Sabina Nymark Madsen
”Min tur til Florence, South Carolina i USA var en helt enestående tur som jeg aldrig nogensinde vil glemme. Jeg blev helt igennem forelsket i den ægte amerikanske kultur, som vi fik lov til at opleve på tæt klods, da vi boede i en ”mindre” by og gik på et college. Jeg blev helt overrasket over deres venlighed over for andre og deres nysgerrighed omkring vores land. Jeg fik oplevet og lært en masse spændende ting, som jeg altid vil kunne se tilbage på og huske. Denne tur var bare helt igennem fantastisk, og jeg har ikke et sekund fortrudt, at jeg valgte dette internationale program”.
Billedgalleri
Aalborg Handelsskole  |  Strandvejen 25  |  9100 Aalborg  |  Telefon 9936 4600  |  EAN 5798 0005 54375  |  ah@ah.dk