Fem elever fra Aalborg Handelsskole modtager HTS-fondens legat

4. december 2018

Fem elever Silje Bønnelykke, Marcus Christensen, Asbjørn Jensen, Mille Christensen og Nanna Johansen – alle fra Aalborg Handelsskole - har hver netop modtaget et hæderslegat af fonden HTS Nordjylland (Handel, Transport og Service). Ved en ceremoni på Aalborg Handelsgymnasium fik eleverne overrakt et hæderslegat på hver 20.000 kr. Legaterne blev givet som en påskønnelse af elevernes indsats og dygtighed inden for deres uddannelse.

I udvælgelsen har fonden bl.a. lagt vægt på, at eleverne igennem deres uddannelse har været fagligt dygtige. Derudover belønnes eleverne for, at de har bidraget positivt til det gode sammenhold og sociale miljø i klassen.

Ud over Aalborg Handelsskoles fem elever blev der også uddelt legater til elever fra Tech College og AMU Nordjylland. I alt modtog 13 elever legater af fonden. Det er ottende gang, at HTS-fonden uddeler hæderslegater til elever fra de tre uddannelsesinstitutioner. Billedgalleri
Aalborg Handelsskole  |  Strandvejen 25  |  9100 Aalborg  |  Telefon 9936 4600  |  EAN 5798 0005 54375  |  ah@ah.dk