Klagemuligheder


Hvis du er utilfreds med undervisningen, skal du altid først henvende dig til din faglærer, der står for undervisningen. Klager du til uddannelseschefen over undervisningen og eksamen, skal det altid ske skriftligt inden der er gået 14 dage. Kun afgørelser på klager om eksamenskarakterer, hvor der har medvirket ekstern censor, eller udmeldelse fra uddannelsen kan ankes til Undervisningsministeriet.
Aalborg Handelsskole  |  Strandvejen 25  |  9100 Aalborg  |  Telefon 9936 4600  |  EAN 5798 0005 54375  |  ah@ah.dk