Hovedforløbet – elevplads


Uddannelsens hovedforløb varer som regel 2 år og foregår som praktik i en virksomhed. Under hovedforløbet er der desuden indlagt korte skoleophold på handelsskolen. Uddannelsens opbygning sikrer, at du får afprøvet din teoretiske viden i praksis, og at du efter endt uddannelse er godt rustet til at varetage et job i erhvervslivet. 

På hovedforløbet er du ansat som elev i en virksomhed, og du får elevløn. For at kunne begynde på hovedforløbet skal du have en uddannelsesaftale med en virksomhed.

Læs mere om hovedforløbet og de enkelte specialer >>

Hovedforløbet er den sidste del af uddannelsen og afsluttes med en fagprøve.

Mangler du en praktikplads?

Hvis du ikke har fået en praktikplads, har du mulighed for at begynde i skolepraktik i skolens PraktikCenter.

Læs mere om skolepraktik >>

Aalborg Handelsskole  |  Strandvejen 25  |  9100 Aalborg  |  Telefon 9936 4600  |  EAN 5798 0005 54375  |  ah@ah.dk