Grundforløbsprojekt


Grundforløbet afsluttes med et projekt eller en synopsis, der danner grundlag for en mundtlig prøve. Her bedømmes din tilegnelse af de kompetencemål, som du skal opfylde ved overgang fra grundforløb til hovedforløb. Prøven varer i alt 30 min. og resulterer i en karakter. Der medvirker ekstern censor.
Aalborg Handelsskole  |  Strandvejen 25  |  9100 Aalborg  |  Telefon 9936 4600  |  EAN 5798 0005 54375  |  ah@ah.dk