Grundforløb 2. del på EUD Business (GF2)


På Grundforløb 2. del (GF2) specialiserer du dig inden for den uddannelse – handel eller detail – du har valgt. GF2 varer 20 uger (½ år). 

Du kan begynde på grundforløb 2. del, hvis du:

 • har afsluttet grundforløb 1. del
 • er under 25 år og har afsluttet grundskolen for mere en 14 måneder siden
 • tidligere har påbegyndt et grundforløb 1. del
 • har gennemført 1 år af en gymnasial ungdomsuddannelse (HHX, HTX, STX eller HF)

Der vil være tale om både undervisning i grundfag og i et særligt uddannelsesspecifikt fag, hvor du går i dybden med enten handel eller detail. 

Obligatoriske grundfag

 • Erhvervsøkonomi C
 • IT C
 • Afsætning C
 • Engelsk C (hvis du er handelselev)
 • Engelsk D (hvis du er detailelev)

Det er muligt at tage Dansk på D- eller C-niveau som valgfag, hvis ikke at du har gennemført det inden optagelse.

  Uddannelsesspecifikke fag

  Uddannelsesspecifikke fag er placeret i projektuger og som del af den løbende undervisning. Eksempler på emner i uddannelsesspecifikke fag er:

  Uddannelse Emner

  Handelsuddannelsen

  • Værdi og forsyningskæder
  • Kommunikation mellem virksomheder
  • Handelsregning
  • Salg og service
  • Digital databehandling
  Detailuddannelsen
  • Butiksdrift
  • Performance
  • Butiksøkonomi
  • Salg og e-handel
  • Visual merchandising
  • innovation og iværksætteri

  Efter de 20 uger på GF2 EUD Business skal du bestå en grundforløbsprøve og et grundfag og er herefter klar til at finde en praktikplads.

  Aalborg Handelsskole  |  Strandvejen 25  |  9100 Aalborg  |  Telefon 9936 4600  |  EAN 5798 0005 54375  |  ah@ah.dk