Grundforløb 1. del på EUD Business (GF1)


Når du har valgt EUD Business er det fordi du brænder efter at komme ud i virkeligheden og få en læreplads i løbet af et år. Grundforløb 1. del (GF1) på EUD Business er starten på din erhvervsuddannelse, hvor du lærer en masse om butik- eller handelsbranchen. Forløbet varer 20 uger (½ år).

Du kan begynde på Grundforløb 1.del på EUD Business, hvis du:

  • Kommer direkte fra 9. eller 10. klasse (eller max 14 måneder siden at du forlod grundskolen)
  • Ikke tidligere har været påbegyndt et grundforløb 1.
  • Ikke har afsluttet 1. år af en gymnasial uddannelse
  • har bestået afgangsprøven i dansk og matematik med mindst 02 i gennemsnit i karakter. Opfylder man ikke kravene, så skal man til en optagelsesprøve. Læs mere om adgangskravene på www.uvm.dk >>

Inden du kan begynde på grundforløb 1. del skal du vælge en fagretning. På EUD Business kan du vælge mellem to fagretninger, som retter sig mod forskellige jobtyper:

 

Butik og E-handel:

Du er serviceorienteret og har lyst til at arbejde som salgsassistent, have opgaver i online-butikker eller måske en dag blive selvstændig med egen butik.

Læs mere om fagretningen Butik og E-handel >>

 

Business to business:

Du vil gerne arbejde i virksomheder, som køber og sælger til andre virksomheder eller måske arbejde med import og eksport herhjemme eller i udlandet.

Læs mere om fagretningen Business to Business >>

Fag på GF1 EUD Business

  • Dansk: (Alle skal have dansk på GF1. Lidt afhængig af dit startniveau samt hvilken fagretning du vælger skal du have dansk på D eller C niveau.)
  • Erhvervsfag (Praksisorienteret undervisning i emner som innovation, kommunikation, sundhed og samarbejde hvor du lærer noget om dig selv, virksomheder, økonomi og arbejder med selv at få idéer. Der bliver arbejdet meget i projekter hvor du selv får medansvar for et godt resultat.)
  • Valgfag (Der kan være valgfag som tysk, engelsk eller ekstra støtte til dansk.)

Efter GF1 EUD Business

Efter 20 ugers Grundforløb 1. del på EUD Business på en af de to fagretninger skal du tage dit endelige uddannelsesvalg som du fortsætter med på Grundforløb 2. del (GF2) på EUD Business. Har kan du vælge mellem fagområderne handel eller detail.

Aalborg Handelsskole  |  Strandvejen 25  |  9100 Aalborg  |  Telefon 9936 4600  |  EAN 5798 0005 54375  |  ah@ah.dk