Grundfag


Grundfagene på HG er obligatoriske og i nogle grundfag er du selv med til at vælge niveau.

Grundfagene er:
  • Dansk
  • Engelsk
  • Erhvervsøkonomi
  • Salg og service
  • Samfundsfag
  • IT
  • Tysk
Aalborg Handelsskole  |  Strandvejen 25  |  9100 Aalborg  |  Telefon 9936 4600  |  EAN 5798 0005 54375  |  ah@ah.dk