Forsikringer


Skolen er omfattet af statens selvforsikring. Skolen kan ikke tegne ansvarsforsikring i forhold til eleverne, hvorfor du selv skal sørge for at være ulykkes- og ansvarsforsikret. Dette kan eventuelt ske som led i dine forældres forsikringer. Elever, der forvolder skade på skolen, vil blive gjort økonomisk ansvarlig for det tab, der opstår i forbindelse hermed.
 

Skolen har intet erstatningsansvar overfor elevernes ting, og mister en elev sine ting på skolen, skal det meldes til elevens egen forsikring samt til politiet, som enhver anden tyverisag. Derfor opfordrer vi til, at man aldrig efterlader personlige ejendele i klasselokalerne eller på fællesområder. Det gælder bærbare computere, mobiltelefoner, tasker med penge og nøgler osv. Eleverne bør heller ikke lade deres skoletaske stå åben uden opsyn, da de har erstatningspligt i forhold til bortkomne skolebøger. 
Aalborg Handelsskole  |  Strandvejen 25  |  9100 Aalborg  |  Telefon 9936 4600  |  EAN 5798 0005 54375  |  ah@ah.dk