Forløbets opbygning


HG Enkeltfag Online er forløb, der aftales individuelt, og hvor du online eventuelt kombineret med undervisning i Åbent Lærings Center kan arbejde med opgaverne i det/de fag, som du har tilmeldt dig.

Der starter løbende hold op, og hvert forløb begynder med en samtale med en vejleder, hvor du skal deltage. Her møder du din underviser, og du hører om, hvordan du kommer til at arbejde med faget.

Du vil ca. en uge inden du begynder på HG enkeltfag online modtage en mail med brugernavne og passwords til de systemer, du skal bruge.

Du kommer til at læse en del materiale, se undervisningsvideoer, lave test og aflevere skriftlige opgaver. Hele forløbet afsluttes med en eksamen, og du vil modtage et eksamensbevis på faget, når du består.

Aalborg Handelsskole  |  Strandvejen 25  |  9100 Aalborg  |  Telefon 9936 4600  |  EAN 5798 0005 54375  |  ah@ah.dk