Fagretninger på EUD Business


EUD Business er for dig, der brænder for at komme ud i virkeligheden, og som har en stor interesse inden for service, butik og handel. Uddannelsen er bygget op omkring to fagretninger:


Dit valg af fagretning afhænger af, om du vil inden for butiks- eller handelsverdenen. 

Aalborg Handelsskole  |  Strandvejen 25  |  9100 Aalborg  |  Telefon 9936 4600  |  EAN 5798 0005 54375  |  ah@ah.dk