Fagniveauer


Du kan tage fagene på HG på forskellige niveauer.  Du kan vælge alle grundfag på E, D og C niveau og enkelte fag på B niveau (samfundsfag kun op til D-niveau). Det første år på HG, starter du typisk et fag på F, E og D niveau. På HG’s 2. år går du så videre med faget til D, C eller måske B-niveau.

Nedenunder kan du læse mere om, hvad de enkelte niveauer svarer til:
  • Niveau F svarer til begynderniveau eller 9. klasses afgangseksamen
  • Niveau E svarer til 10. klasses prøve
  • Niveau D svarer til niveauet mellem 10. klasses prøve og det laveste gymnasiale niveau
  • Niveau C svarer til det laveste gymnasiale niveau
  • Niveau B svarer til mellemste gymnasiale niveau
Aalborg Handelsskole  |  Strandvejen 25  |  9100 Aalborg  |  Telefon 9936 4600  |  EAN 5798 0005 54375  |  ah@ah.dk