Erhvervsuddannelse for studenter – HGS/EUS-forløb


Har du afsluttet en gymnasieuddannelse (STX, HTX, HHX eller HF) og vil du gerne hurtigt i gang med en erhvervskarriere inden for kontor, handel eller detail? På Aalborg Handelsskole opstarter vi løbende målrettede forløb for dig, der ønsker at supplere din gymnasieuddannelse med en erhvervsuddannelse.

HGS/EUS 5 ugerHGS/EUS 10 ugerElevplads og hovedforløb

HGS/EUS 5 uger for studenter (fra HHX)

HGS/EUS 5 uger for HHX-studenter er et forløb for dig, der har afsluttet Handelsgymnasiet. Her kan du supplere din gymnasiale uddannelse med erhvervsuddannelsesfag. Dermed kan du på blot 5 uger blive klar til en elevplads i en virksomhed.

Læs mere og tilmeld dig HGS/EUS 5 uger for HHX-studenter >>

Bemærk: fra 1. august 2019 skal HHX-studenter ikke længere supplere med de 5 uger, men kan tage en elevplads direkte efter HHX-uddannelsen.

HGS/EUS 5 uger for studenter (fra stx, htx og hf)

HGS/EUS 5 uger for studenter er et forløb for dig, der har afsluttet STX, HTX, HF eller tilsvarende. Her kan du supplere din gymnasiale uddannelse med erhvervsuddannelsesfag. Dermed kan du på blot 5 uger blive klar til en elevplads i en virksomhed.

Læs mere og tilmeld dig HGS/EUS 5 uger for studenter >>

Forskellige afholdelsesformer

HGS/EUS 5 for studenter kan tages som:

  • Klasseundervisning
  • Fjernundervisning (her er der ikke krav om fysisk fremmøde)
  • I åbent læringscenter (mulighed for selvstudium på skolen)

Bor du i nærheden af Aalborg Handelsskole vil klasseundervisning være det mest oplagte valg. Du angiver, hvordan du ønsker at tage forløbet ifm. din tilmelding.

Aalborg Handelsskole  |  Strandvejen 25  |  9100 Aalborg  |  Telefon 9936 4600  |  EAN 5798 0005 54375  |  ah@ah.dk