Elevdemokrati på EUD Business


Skolens elevdemokrati er primus motor for meget af skolens sociale liv. I løbet af året afholdes der bl.a. gallafester, idrætsdage og fredagscaféer, hvor alle elever har mulighed for at deltage.

Som elev har du indflydelse på din dagligdag på Aalborg Handelsskole. Det har du nemlig gennem EUD Business’ eget elevdemokrati, som varetager dine interesser. Her består arbejdet bl.a. i løbende at diskutere forholdene på skolen og i at arbejde for et bedre skolemiljø. Vi opfordrer dig derfor til at tage del i elevrådets arbejde, hvis der er forhold på skolen, du vil være med til at forbedre.

Derudover står Elevrådet hvert år for fællesarrangementer som fredagscafé og fester.

Aalborg Handelsskole  |  Strandvejen 25  |  9100 Aalborg  |  Telefon 9936 4600  |  EAN 5798 0005 54375  |  ah@ah.dk