Detailhandel – et nyt fag til DM i Skills


DM i Skills har tidligere være forbeholdt de rene håndværksfag, men i 2013 fik også de merkantile uddannelser mulighed for at være med i den prestigefyldte dyst. Udover Aalborg Handelsskole deltager også skoler som Erhvervsskolerne Aars, Learnmark Horsens, Tradium, Skive Handelsskole og CPH West inden for faget detailhandel.

I DM i Skills dyster eleverne normalt enkeltvis mod hinanden, men inden for det merkantile område foregår konkurrencen gruppevis. Her skal eleverne arbejde med deres egen forretning i miniformat, hvor de bl.a. bliver bedømt inden for kategorierne personligt salg, dekoration, markedsføring, hjemmeside og event.

Læs mere og se billeder fra Aalborg Handelsskoles deltagelse i DM i Skills 2013 >>

Aalborg Handelsskole  |  Strandvejen 25  |  9100 Aalborg  |  Telefon 9936 4600  |  EAN 5798 0005 54375  |  ah@ah.dk