Detailelever: studietur til London 2011


På hovedforløbet for detail blev der i maj arrangeret en studietur til London med fokus på vareeksponering og events. Formålet var at give eleverne et indblik i Londons shoppingscentre, varehuse/stormagasiner og specialbutikker set ud fra et fagligt perspektiv.  

Studieturen tog udgangspunkt i ét af eleverne supplerende specialefag, hvor der er indlagt 5 dage i London. Det giver eleverne mulighed for at opleve det sidste nye inden for netop deres branche - både hvad angår tendenser inden for butiksindretning og –aktiviteter samt trends i eget vareområde. Derudover besøgte vi også butikker, som var ekstraordinære og lidt mere utraditionelle end de butikker, man typisk finder i Danmark.  

Med udgangspunkt i studieturen skulle eleverne efterfølgende skrive en rapport med nogle af de erfaringer, de har gjort sig – ikke mindst i forhold til elevernes egne elevpladser. Samtidig skulle de beskrive de forskelle, som de oplevede imellem den engelske detailhandel og den detailhandel, de kender fra Danmark.

En studietur med oplevelser

På turen var der lagt op til høj grad af selvstændighed fra elevernes side. Der var selvfølgelig nogle faste mødetider og et program for, hvad vi skulle nå at se og opleve i London. Men derudover kunne eleverne også selv bidrage med forslag til relevante besøg – alt sammen noget, eleverne senere kunne inddrage i deres rapport.  

Hvert år bliver studieturene desuden tilpasset forskellige brancher. F.eks. var der i år en elev med fra MaxiZoo, og til hende blev der lavet nogle særlige besøg, som hun kunne drage nytte og erfaringer af.  Eleverne var meget positive over for alle arrangementerne, og de udtrykte et stort udbytte af turen og oplevelsen som helhed. Nedenfor ses et uddrag fra én af elevernes rapport, hvor hun fortæller om hendes udbytte og oplevelse af turen som helhed:   

”Det har været en god og inspirerende tur. Det har givet mig en masse erfaring, som jeg kan tage med og bruge i praksis i butikken. Ligeledes er jeg glad for, at jeg har fået mere kendskab til detailhandlen uden for Danmark. Det er også en vigtig ting, da der også kommer turister til Danmark for at handle.

Det har været en god ting, at skulle skrive denne rapport, fordi det giver mulighed for at gennemgå sine oplevelser på en helt anden måde. Jeg har virkelig skulle tænke meget over de oplevelser, jeg har haft, og de har været mange. Min inspiration til egen butik er også blevet meget bedre, fordi jeg har analyseret på andre butikker og set hvad der kan lade sig gøre i virkeligheden i Danmark. Den ting, jeg har fået mest ud af og som har fejet benene væk under mig, er den måde hvorpå Londons butikker eksponerer sig. De gør virkelig meget ud af det, uanset om det er dyrt. De har forstået budskabet om at skabe oplevelser sammen med indkøb, og jeg synes det var en af de ting, vi kunne lære mere af i Danmark og tage til os, som en naturlig ting”.
Billedgalleri
Aalborg Handelsskole  |  Strandvejen 25  |  9100 Aalborg  |  Telefon 9936 4600  |  EAN 5798 0005 54375  |  ah@ah.dk