Business to business - fagretning


Fagretningen Business to business er for dig, der brænder for en karriere med fokus på handel mellem virksomheder. I undervisningen kommer du tæt på handelsvirksomheder, og du lærer om begreber som omsætning, avance og overskud. Du lærer at købe og sælge varer til den rigtige pris og samtidig får du et indblik i emner som IT og e-handel. Endelig lærer du også om lagerstyring, videresalg og det at arbejde med kunder og leverandører.

På fagretningen kommer du også til at prøve at oprette egen virksomhed eller lave en større event på skolen. Desuden har du mulighed for at blive talentelev eller deltage i skolens ’incubatormiljø’, hvis du sidder med en god idé.

Grundforløbets fag er inddelt i Grundforløb 1. del og Grundforløb 2. del. 

Fag på Grundforløb 1

  • Dansk C
  • Almene erhvervsfag (fx kommunikation, samarbejde, miljø & ergonomi)
  • Valgfag 

Fag på Grundforløb 2

  • Erhvervsøkonomi C
  • IT C
  • Afsætning C
  • Engelsk C
  • Specialiserende erhvervsfag (fx salg, priskalkulation, planlægning af transport, ordre og aftalebehandling)
  • Valgfag

Karrieremuligheder

Med fagretningen Business to business kan du se frem til en hverdag i en virksomhed, hvor du handler med andre virksomheder. Her kan du blandt andet hjælpe med rådgivning, salg, priskalkulation og ordrehåndtering. Allerede efter ét år på EUD Business' fagretning Business to business får du adgang til alle handelsfagene på hovedforløbet. Det betyder, at du efter kun ét år kan gå i lære som fx handelsassistent, indkøbsassistent eller logistikassistent i en virksomhed.

Aalborg Handelsskole  |  Strandvejen 25  |  9100 Aalborg  |  Telefon 9936 4600  |  EAN 5798 0005 54375  |  ah@ah.dk