Bus- og togforbindelser


Strandvejen

Linie 12 mod Vesterkæret og linie 13 mod Fjordparken kan benyttes. Busserne kører hver 7-8 minut.

Aalborg Vestby Station ligger lige ved skolen, og der kører tog hver halve time mod nord og mod syd.

Langagervej

Linie 11 og 14 kan benyttes. Stoppestedet på Humlebakken ved Langagervej skal benyttes. Der er ca. 500 meter til dette stoppested.

Metro 6 mellem Universitetet og Lindholm station passerer skolen på enkelte morgenruter.
Rute 55-56 kører også til/fra skolen på Langagervej.
Aalborg Handelsskole  |  Strandvejen 25  |  9100 Aalborg  |  Telefon 9936 4600  |  EAN 5798 0005 54375  |  ah@ah.dk